Araburu Kisetsu no Otome-domo yo.

Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. Poster

Type: Summer 2019 Anime
Genre: Drama, School, Shounen
Released: 2019
Status: Ongoing
Other name: Maidens of the Savage Season, 荒ぶる季節の乙女どもよ。